Bausätze OEG

OEG Gelenktriebwagen GT8 

2 Bogen DIN A4 mit 47 Bauteilen   

Maße(H0):30,0 x 2,4 x 3,6 cm    

Maße(N):15,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):20,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba106

 

 

OEG Gelenktriebwagen GT8 Ursprungslackierung 

2 Bogen DIN A4 mit 47 Bauteilen   

Maße(H0):30,0 x 2,4 x 3,6 cm    

Maße(N):15,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):20,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba109

 

 

 

OEG Gelenktriebwagen GT8 Orange 

2 Bogen DIN A4 mit 47 Bauteilen   

Maße(H0):30,0 x 2,4 x 3,6 cm    

Maße(N):15,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):20,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba113

 

 

 

 

 

OEG Gelenktriebwagen GT8 Orange letzte Auslieferungsserie 

2 Bogen DIN A4 mit 47 Bauteilen   

Maße(H0):30,0 x 2,4 x 3,6 cm    

Maße(N):15,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):20,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba114

 

 

OEG Gelenktriebwagen GT8 Rot letzte Auslieferungsserie 

2 Bogen DIN A4 mit 47 Bauteilen   

Maße(H0):30,0 x 2,4 x 3,6 cm    

Maße(N):15,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):20,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba115

 

 

OEG Großraumtriebwagen T4 Rot-Weiss

1 Bogen DIN A4 mit 25 Bauteilen   

Maße(H0):19,0 x 2,6 x 4,1 cm    

Maße(N):9,5 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):14,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba176

 

 

OEG Großraumtriebwagen T4 Alte Lackierung

1 Bogen DIN A4 mit 25 Bauteilen   

Maße(H0):19,0 x 2,6 x 4,1 cm    

Maße(N):9,5 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):14,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba178