Bausätze Berlin

Berliner Niederflur  GT6NE Einrichtung

2 Bögen DIN A4 mit 35 Bauteilen     

Maße(H0):31,5 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):17,5 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):24,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba13

 

 

            Berliner Niederflur  GT6NZ Zweirichtung

                    2 Bögen DIN A4 mit 36 Bauteilen    

Maße(H0):31,5 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):17,5 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):24,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba14

 

 

Berliner Gelenktriebwagen  KT4D

1 Bogen DIN A4 mit 27 Bauteilen    

Maße(H0):21,0 x 2,6 x 3,4 cm   

Maße(N):12,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):15,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba 32

 

 

Berliner Großraumtriebwagen  T6A2 mit Beiwagen T6B2

2 Bogen DIN A4 mit 50 Bauteilen    

Maße(H0):32,0 x 2,6 x 3,4 cm   

Maße(N):16,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):24,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba 93

 

 

          Berliner Gelenktriebwagen  KT4D Ursprungslackierung

1 Bogen DIN A4 mit 27 Bauteilen    

Maße(H0):21,0 x 2,6 x 3,4 cm   

Maße(N):12,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):15,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba 139