Bausätze Nürnberg

Nürnberger Niederflur  R2.2 GT6N

2 Bögen DIN A4 mit 34 Bauteilen   

Maße(H0):31,5 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):17,5 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):24,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba17

 

 

Nürnberger Niederflur  R3.3 GT8N

2 Bögen DIN A4 mit 46 Bauteilen   

Maße(H0):41,5 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N): 23,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):30,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba18

 

 

Nürnberger Gelenktriebwagen N6S

1 Bogen DIN A4 mit 38 Bauteilen      

Maße(H0):23,0 x 2,6 x 3,9 cm    

Maße(N):13,0 x 1,5 x 2,2 cm    

Maße(TT):18,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba120

 

 

Nürnberger Gelenktriebwagen N8S

2 Bogen DIN A4 mit 48 Bauteilen      

Maße(H0):29,5 x 2,6 x 3,9 cm    

Maße(N):15,0x 1,5 x 2,2 cm    

Maße(TT):20,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba121

 

 

Nürnberger Gelenktriebwagen N8S neue Lackierung

2 Bogen DIN A4 mit 48 Bauteilen      

Maße(H0):29,5 x 2,6 x 3,9 cm    

Maße(N):15,0x 1,5 x 2,2 cm    

Maße(TT):20,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba122