Bausätze Bochum Gelsenkirchen

Bochumer Gelenktriebwagen GT6Z 

1 Bogen DIN A4 mit 41 Bauteilen   

Maße(H0):24,0 x 2,4 x 3,6 cm   

Maße(N):13,5 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):20,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba5

 

 

Bochumer Gelenktriebwagen M6S

1 Bogen DIN A4 mit 38 Bauteilen      

Maße(H0):23,0 x 2,6 x 3,9 cm    

Maße(N):13,0 x 1,5 x 2,2 cm    

Maße(TT):18,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba33

 

Bochumer Niederflurwagen MGT6

2 Bögen DIN A4 mit 40 Bauteilen     

Maße(H0):32,0 x 2,6 x 4,2 cm    

Maße(N):18,0 x 1,5 x 2,2 cm    

Maße(TT):24,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba35

 

 

Bochumer Gelenktriebwagen GT6Z Neue Lackierung

1 Bogen DIN A4 mit 41 Bauteilen     

Maße(H0):24,0 x 2,4 x 3,6 cm    

Maße(N):13,5 x 1,5 x 2,2 cm    

Maße(TT):19,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba38

  

 

Bochumer Gelenktriebwagen B80D  

    2 Bögen DIN A4 mit 34 Bauteilen     

  Maße(H0):32,0 x 3,2 x 4,2 cm    

  Maße(N):18,0 x 1,5 x 2,2 cm    

Maße(TT):24,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba44